USŁUGA WIDEORECEPCJI

Usługa wideorecepcji obsługiwana przez operatorów centrum monitoringu pozwala na zdalne otwieranie drzwi, furtek i szlabanów na obszarach z ograniczonym dostępem. Dzięki niej nienależące do mieszkańców pojazdy nie parkują pod budynkiem, a więc znacznie poprawia się przepustowość okolicznych ulic. Opeator identyfikuje osoby chcące wjechać bądź wejść na teren chronionego obiektu. Operator udziela rownież wszelkich informacji mieszkańcom lub osobom odwiedzającym teren chroniony (goście, kurierzy itp. ). Odnotowujemy także spadek kradzieży na monitorowanym terenie. Znika całkowicie problem przywożenia śmieci osób spoza rejonu pod altany śmietnikowe, kosze się nie przepełniają, przejście nie zostaje zastawione, a mieszkańcy mają swobodny dostęp do przeznaczonych dla nich kontenerów.