PPOŻ - Przepisy nie wymagają stałej ochrony fizycznej do obsługi centrali przez pracownika w budynkach mieszkalnych

Zdalna Ochrona
przeciwpożarowa (PPOŻ)

Obsługa i konserwacja instalacji PPOŻ w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy nowych budynków nie muszą już utrzymywać drogiej ochrony fizycznej w budynku tylko do obsługi centrali instalacji PPOŻ. Dzięki naszym systemom możemy również obsługiwać zdalnie instalacje PPOŻ. W sytuacji wywołania alarmu nasi operatorzy weryfikują informacje z centrali i reagują zgodnie z precyzyjnym scenariuszem sporządzonym przez naszych specjalistów i zatwierdzonym przez Straż Pożarną. Nie musisz się martwić o przyjazd Straży Pożarnej, kontakt z konserwatorami, którzy często nie odbierają telefonu w nocy… Całą odpowiedzialność bierzemy na siebie. Koniec zmartwień, czy ochroniarz odwołał alarm, czy konserwator instalacji PPOŻ obudzi się w nocy i przyjedzie sprawdzić instalacje, czy Straż Pożarna wlepi mandat za nieuzasadniony przyjazd. Cała odpowiedzialność spoczywa na naszej firmie i pracownikach naszego Centrum Monitoringu, którzy monitorują wszystkie sygnały alarmowe 24 godz. na dobę. Wiemy, że praca operatora w naszym centrum wymaga ogromnego skupienia i jest obarczona wielką odpowiedzialnością, dlatego nasi operatorzy mają krótkie zmiany. Dzięki temu nie są wykończeni i ospali z powodu wielogodzinnych dyżurów.