JAK TO DZIAŁA?

CENTRUM MONITORINGU

Centrum Monitoringu Local Network pełni funkcję prewencyjną. Na monitorowanych przez nas obszarach ilość przestępstw i wykroczeń spadła o 80%. Z policyjnych statystyk wynika, że w miejscach, gdzie skierowane są kamery, praktycznie nie dochodzi do rozbojów, aktów wandalizmu oraz innych przejawów przestępczości. Nasze patrole pojawiają się w miejscu zdarzenia w trakcie jego trwania, dzięki temu sprawcy złapani są na „gorącym uczynku”. Skuteczna ochrona polega na zapobieganiu przestępstwom, nie zaś na reagowaniu po fakcie, kiedy szkody zostały już wyrządzone.

OBSERWACJA 24H

W klasycznym monitoringu zazwyczaj stosuje się tak zwane wirtualne patrole. Kamery zbierają obraz z całego osiedla, a pracownik ochrony o ustalonych godzinach sprawdza, czy nie wydarzyło się nic niepokojącego. W razie problemów dopiero po fakcie dokładnie odtwarza nagrania i odpowiednio reaguje. W LOCAL NETWORK obserwujemy obraz online w trybie ciągłym. Zawsze masz pewność, że zatrudniony specjalista na bieżąco sprawdza sytuację, co sprawia, że może zareagować natychmiast.

OCHRONA

Zapewniamy kontrolę obiektu przez operatorów CENTRUM MONITORINGU 24 godziny na dobę. Operator w chwili otrzymania sygnału o zagrożeniu na monitorowanym obszarze natychmiast przekazuje informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia do odpowiednich grup interwencyjnych (patrol interwencyjny, straż pożarna, policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe, itp.). Czas reakcji patrolu interwencyjnego nie przekracza 7 minut od zgłoszenia.

OBSŁUGA

Na prośbę Klienta nasi operatorzy przeglądają nagrania i przygotowują materiały dowodowe dotyczące kradzieży, aktów wandalizmu czy innych przestępstw. Dokumentacja jest profesjonalnie wyselekcjonowana, opisana i nagrana na płytę – może służyć jako dowód w sprawie.

KONSERWACJA

Utrzymujemy system w ciągłej sprawności. W ramach świadczonej przez nas usługi cały system objęty jest programem LOCAL SAFE-oznacza to, że wymieniamy na nowe KAŻDE uszkodzone urządzenie (nawet te zniszczone przez wandali). W przypadku kradzieży kamery natychmiast instalujemy w jej miejscu nieodpłatnie NOWĄ!