SZLABANY - pod stałym nadzorem kamer !

Usługa wideo-recepcji obsługiwana przez Centrum Monitoringu pozwala na zdalne otwieranie szlabanów i domofonów, na podstawie identyfikacji

SYSTEM ZDALNYCH
SZLABANÓW

 
 • System RFID – automatycznie i bezprzewodowo rozpoznający upoważnione pojazdy, system ten pozwala też na wydanie puli  identyfikatorów czasowych – weryfikujących czas przebywania pojazdu na terenie osiedla/obiektu.
 • Pętla indukcyjna umożlwiająca automatyczny wyjazd pojazdów z terenu osiedla.
 • Wideo domofon GSM zainstalowany przy szlabanie pozwalający osobom przyjeżdżającym na kontakt z operatorem obserwującym kamery  24 godz. na dobę.
 • Dedykowany numer alarmowany do operatorów czynny 24 godz. na dobę.
 • System SOS automatycznie otwierający szlaban pojazdom uprzywilejowanym.
 • Moduł GSM do zdalnego otwierania szlabanu przez operatorów.
 • UPS podtrzymujący pracę całego systemu nawet w sytuacji awarii zasilania.
 • Dwie kamery IP wysokiej rozdzielczości – archiwizacja nagrania – 30 dni .
 • Maszt przy szlabanie, na którym instalujemy osprzęt.
 • Łącze internetowe ze stałym adresem IP (możliwość́ weryfikacji obrazu z kamer przez pracowników Spółdzielni)
 • Instalacja na maszcie głośnika tubowego 40W – operator za pomocą̨ głośnika przekazuje komunikaty głosowe osobom znajdującym się̨ przy szlabanie.

Korzyści

 • Kontrola wjazdu na teren osiedli zmniejszają liczbę̨ parkowań nieupoważnionych i obcych pojazdów, kradzieży, wtargnięcia, wandalizmu.
 • Wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz na zwiększenie prestiżu osiedla.
 • Instalacje szlabanów będą pod stałym nadzorem kamer.
 • Kamery są obserwowane w trybie ciągłym przez operatorów chroniących punkty kontroli wjazdów.
 • Wyeliminowanie problemu przywożenia śmieci pod altany śmietnikowe.
 • Problem parkowania w enklawie o ile na dzień dzisiejszy jest zauważalny i uciążliwy to na pewno bez podjęcia działań nie zmniejszy się.
 • Biorąc pod uwagę przeniesienie się mieszańców z transportu publicznego do samochodów osobowych (covid-19) i ogólny stały wzrost ilości pojazdów problem ten będzie się nasilał.

Dzięki usłudze stałego nadzoru
operatorów zyskujemy:

 • Natychmiastowe wsparcie serwisowe szlabanów – wstępną awarie szlabanów usuwają w ciągu kilku minut patrole interwencyjne.
 • Wsparcie dla mieszkańców lub gości – szlabany są wyposażone w wideo domofony za pośrednictwem których możemy się skontaktować z operatorem,
 • Operator w przypadku problemów technicznych może zdalnie wpuścić samochód na teren enklawy.
 • Włączając kolejne punkty kontroli wjazdu w system zintegrowanego stale obserwowanego monitoringu spółdzielnia/osiedle stają się integralną częścią systemu ochrony Warszawy.