3 elementy nowoczesnego osiedla.

Branża nieruchomości w wielu aspektach korzysta z dobrodziejstw nowoczesnej technologii. Podczas, gdy w biurowcach klimatyzacja zarządzana jest przez centralny komputer, a prywatne inteligentne domy zapalają światła i parzą kawę na komendę, kontrola dostępu, recepcja, szlabany i ochrona często realizowane są przestarzałymi metodami, które dodatkowo podnoszą koszty obsługi nieruchomości.

 

Na ochronę i kontrolę dostępu do nieruchomości składają się takie funkcje, jak zabezpieczenie przed niepożądanymi zdarzeniami, monitoring, obsługa szlabanów i recepcja. W wielu przypadkach funkcje te powierza się osobom zatrudnionym na pełnych etatach i obecnym fizycznie na miejscu. Takie rozwiązanie być może sprawdza się i opłaca w przypadku budynków usługowych odwiedzanych przez setki osób dziennie. W obiektach o mniejszym natężeniu ruchu często okazuje się, że administrator płaci w dużej mierze za czas spędzony na rozwiązywaniu krzyżówek czy przeglądaniu internetu. Także dla fizycznej obecności ochroniarza patrolującego obiekt co godzinę w czasie 12 godzinnej zmiany opracowano skuteczniejszą i bardziej efektywną kosztowo alternatywę.

 

Local Network w swojej ofercie na miarę trzeciej dekady XXI wieku przygotowało usługi, które nie tylko pozwalają ograniczyć koszty obsługi nieruchomości, ale też poprawić ich faktyczne bezpieczeństwo.

Wideo recepcja.

Usługa wideo recepcji pozwala na weryfikację dostępu poszczególnych osób do obiektu. Operatorzy centrum monitoringu zdalnie otwierają furtki i drzwi wejściowe po ustaleniu, że dana osoba faktycznie jest uprawniona do wstępu. Operator udziela też niezbędnych informacji mieszkańcom budynku i ich gościom. Dzięki świadczeniu usługi zdalnie, operatorzy obsługują kilka nieruchomości w tym samym czasie odpowiednio do natężenia ruchu w każdej z nich. Poprzez wykorzystanie czasu pracy naszego personelu możliwe jest obniżenie ceny do ułamka kosztu tradycyjnej recepcji. Jednocześnie zapewniony jest wysoki poziom kontroli dostępu do zamkniętego terenu. W obsługiwanych przez Local Network obiektach odnotowuje się mniejszą częstotliwość aktów przestępczości i innych niepożądanych zdarzeń, jak np. podrzucanie śmieci do kontenerów przez osoby postronne.

Zdalna obsługa szlabanów.

Zardzewiały szlaban i człowiek krzyczący “do kogo?” z pobliskiej budki, zdecydowanie nie jest nowoczesnym sposobem kontroli dostępu. Tymczasem system automatycznych szlabanów bezprzewodowo rozpoznający upoważnione pojazdy na podstawie bazy danych oraz czasowych identyfikatorów, w połączeniu z wideo domofonem pozwalającym na kontakt z operatorem obserwującym kamery 24 godz. na dobę to rozwiązanie na miarę współczesności.


Local Network obejmuje kompleksowy system automatycznych szlabanów, który odpowiada na wszystkie potrzeby klientów, takie jak: automatyczne wpuszczanie pojazdów uprzywilejowanych, monitoringu parkingu, utrzymanie działania systemu także w przypadku awarii zasilania. Jest to rozwiązanie zapewniające wygodę, automatyzm i sprawność obsługi przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i ryzyka dostępu nieuprawnionych osób.

Centrum monitoringu.

Zatrudnienie pracownika ochrony obecnego w obiekcie fizycznie 24 godziny na dobę jedynie pozornie zapewnia bezpieczeństwo osiedla. Taką pracę powierza się zwykle niewykwalifikowanym pracownikom o wątpliwej sprawności fizycznej, a ich rola sprowadza się do okresowego patrolowania (fizycznie bądź na ekranach kamer) nieruchomości. Nowoczesną alternatywą jest powierzenie ochrony obiektu systemowi monitoringu wizyjnego. Obraz z kamer na żywo trafia do centrum monitoringu, gdzie operatorzy obserwują go w trybie ciągłym. Pozwala to na szybkie podjęcie reakcji i wysłanie patrolu interwencyjnego jeszcze w trakcie zdarzenia. Zdecydowanie zwiększa to szanse złapania sprawców. W konsekwencji monitoring Local Network skutecznie odstrasza wandali i innych przestępców od podejmowania aktywności w zasięgu naszych kamer. Jest to rozwiązanie nowoczesne, wykorzystujące aktualną technologię i rozwiązania optymalizujące koszt i jakość uzyskiwanej usługi. Za ułamek ceny zatrudnienia pracownika ochrony, klienci Local Network otrzymują bardziej skuteczną ochronę i minimalizują wydatki związane z nieoczekiwanymi remontami.