Czy Twoje strzeżone osiedle jest na pewno bezpieczne?

Porównanie tradycyjnej ochrony z centrum monitoringu Local Network

Wbrew powszechnemu przekonaniu, zatrudnienie firmy ochroniarskiej ani obecność ochroniarza na miejscu przez całą dobę, nie oznaczają, że Twój budynek będzie pod ich stałą kontrolą. Przeciętny mieszkaniec strzeżonego osiedla spodziewa się, że żadna niepożądana aktywność nie umknie oku dobrze opłacanej ochrony. Dlaczego więc także tam zdarzają się akty wandalizmu, pożary czy nawet włamania i pobicia, których sprawców dopiero po czasie musi ustalić policja?

Ograniczenia tradycyjnej firmy ochroniarskiej i monitoringu

Odpowiada za to powszechnie przyjęty system polegający na patrolowaniu ochranianego obiektu. Oznacza to, że zatrudniony ochroniarz nie jest zobowiązany do ciągłego obserwowania sytuacji na Twoim osiedlu, a jedynie do odbywania okresowych patroli co 30 lub 60 minut. Dotyczy to także obrazu z kamer monitoringu. Standardowo ochroniarz nie obserwuje stale tego, co dzieje się na wszystkich ekranach. Do jego obowiązków należy jedynie wirtualne “patrolowanie” monitorowanego terenu w ustalonych przedziałach czasu. Taki tradycyjny system pozwala na zatrudnianie pracowników ochrony na dwunastogodzinne zmiany ponieważ nie wymaga od nich ciągłego skupienia… Z kolei przestępcom i wandalom system patrolowy bardzo ułatwia zadanie. Jeśli nawet ich aktywność odbywa się w polu widzenia kamer, pracownik ochrony może co najwyżej podziwiać skutki ich działania. Mieszkańcom tak “strzeżonego osiedla” pozostaje jedynie ponoszenie kosztu usuwania konsekwencji zdarzenia. Jak widać tradycyjna ochrona nie tyle chroni przed pożarem, wandalizmem czy włamaniem, co w najlepszym wypadku gromadzi zapis przebiegu zdarzenia.

Całodobowy monitoring wizyjny Local Network

Ciągły system monitoringu Local Network zupełnie inaczej realizuje zadanie zapewnienia bezpieczeństwa swoich klientów. Celem ochrony jest zapobieganie niechcianym zdarzeniom, a nie usuwanie ich skutków. Monitoring wizyjny 24/7 w Local Network oznacza ciągłą obserwację obrazu przesyłanego przez kamery. Specjaliści zatrudnieni w naszym centrum monitoringu uważnie śledzą obraz na swoich ekranach, przez cały okres sześciogodzinnej zmiany. Krótszy czas pracy zapewnia utrzymanie skupienia i szybki czas reakcji na zaobserwowane zdarzenia. Dzięki tej innowacji patrol interwencyjny zazwyczaj dociera na miejsce jeszcze w trakcie aktywności przestępców lub wandali i łapie ich na “gorącym uczynku”. Szybka interwencja pozwala też minimalizować skutki zdarzeń losowych, takich jak pożar lub zalanie budynku. Dla mieszkańców budynków objętych systemem monitoringu Local Network oznacza to spadek przestępczości o 80%. Policyjne statystyki wskazują, że w obszarach znajdujących się w polu widzenia kamer monitoringu Local Network praktycznie nie dochodzi do aktów wandalizmu i przejawów przestępczości. Innowacyjna organizacja usług Local Network pozwoliła nam także zaoferować abonamenty w znacznie niższych cenach niż tradycyjne firmy ochroniarskie.

Jako mieszkaniec swojego budynku lub osiedla masz wpływ na to, jak skutecznie jest ono strzeżone. Skontaktuj się z Local Network i poznaj naszą konkurencyjną ofertę lub poleć nas bezpośrednio administratorowi swojej nieruchomości.